ZAMESTNANECKÉ VEČIERKY

Starostlivosť o zamestnancov patrí k základným prioritám každej modernej spoločnosti. Zamestnanecké večierky slúžia na prejavenie úcty, dôvery a lojálnosti voči zamestnancom.
Nám sa osvedčili najmä monotematické podujatia, určené historickým obdobím alebo zábavnou témou.