RODINNÉ DNI

Celodenné podujatia určené pre zamestnancov spoločnosti a ich rodinných príslušníkov. Na takomto type podujatí si nájdu „svoju“ aktivitu mamy, otcovia i ratolesti... Ponúkame možnosť celodennej starostlivosti o deti zabezpečenej profesionálnymi detskými animátormi.