TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

Sú zamerané na rozvíjanie a upevnenie vzťahov v kolektíve. Pomôžu Vám motivovať Vašich zamestnancov. Teambuilding je postavený na nevšedných zážitkoch a riešení problémových situácií. Dobrý tím sa na seba musí vedieť spoľahnúť.
Ich podoba môže byť odborná (prezentácie, prednášky, psychologické pôsobenie...) a zábavná (športové, či dobrodružné zápolenie, hry...).