LAUNCH, ROADSHOWS

Tour s produktom, novou značkou alebo novovzniknutou firmou. Zabezpečíme kreatívnu podobu podujatia, jej logistiku a realizáciu. Máme dobré vzťahy so subdodávateľmi po celom Slovensku.