EVENTY URČENÉ VEREJNOSTI

Podujatia, ktoré reprezentujú Vaše produkty či služby pred širokou verejnosťou. Často sú spojené s medializáciou.
Máme skúsenosti s otváraním predajní, obchodných zastupiteľstiev, verejnými dňami detí, koncertami...
Vymyslíme a zrealizujeme Vašu verejnú prezentáciu a jej medializáciu tak, aby ste to pocítili.