KONGRESOVÝ A VÝSTAVNICKÝ SERVIS

Zabezpečíme odbornú prezentáciu Vašej spoločnosti, odovzdávanie informácií na najvyššej možnej úrovni. Realizujeme konferencie, tlačové konferencie, odborné prezentácie, workshopy...
Váš stánok na výstave oživíme a odlíšime od ostaných.